thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Kế toán

Kế toán

THÔNG TƯ 200 Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh ...

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 năm 2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết ...

Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Bài viết hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý để các doanh nghiệp nắm rõ hơn về cách kê khai loại thuế này cho nhân ...

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017 – 2018

Đại lý thuế THTax xin hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017-2018 cho doanh nghiệp quan tâm được nắm rõ. Kê khai thuế môn bài bằng cách trực tuyến ...

Hướng dẫn cách lập sổ sách trên excel

Bài viết sau đây là những hướng dẫn cách lập sổ sách trên excel cho các kế toán viên chưa có kinh nghiệm tham khảo. Kế toán cần nắm rõ các cách lập ...

Hướng dẫn cách xử lý khi ghi hóa đơn sai

Theo hướng dẫn mới nhất tại Điều 20: Xử lý hóa đơn đã lập của thông tư 39/2014/TT-BCTC thì kế toán không cần phải làm Biên bản hủy hóa đơn nữa, chỉ ...

Hướng dẫn kiểm tra (sổ sách, các tài khoản kế ...

Doanh nghiệp nên kiểm tra sổ sách kế toán, các tài khoản kế toán thường xuyên để hạn chế mức thấp nhất sai sót và có mức điều chỉnh kịp thời. Vậy ...