Lao động - Bảo hiểm

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Lao động - Bảo hiểm

Hồ sơ cần dùng khi đăng ký sử dụng lao động

Đăng ký sử dụng lao động là công việc bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện. Nếu như việc đăng ký chậm trễ hoặc hồ sơ không đúng với quy ...

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội

Nếu bạn muốn đăng ký bảo hiểm xã hội thì hãy tham khảo những hướng dẫn sau đây để cho việc đăng ký nhanh chóng, hiệu quả và đúng với quy ...

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm y tế cho nhân viên

Thủ tục đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sao cho đúng quy định là điều nhiều doanh nghiệp ...

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu là công việc tưởng chừng đơn giản nhưng nếu nắm không rõ tất cả kiến thức, doanh nghiệp sẽ tốn ...