thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 bao nhiêu là câu hỏi người lao động (NLĐ) nên quan tâm để đảm bảo quyền lợi của mình. Người lao động hãy tham khảo những thông tin chia sẻ sau đây để cập nhật mức lương tối thiểu theo vùng mới nhất.
 
Theo nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017, áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (có hiệu lực từ 1/1/2017). Trong nghị định 153/2016/NĐ-CP có quy đinh rõ ràng từng đối tượng và mức lương được hưởng theo từng vùng.
 
Đối tượng để áp dụng mức lương tối thiểu vùng
 
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc có hợp đồng lao động, theo quy định của Bộ luật lao động.
 
Đối tượng áp dụng nghị định này là:
 
 Người lao động làm việc có hợp đồng lao động, theo quy định của Bộ luật lao động.
 
 Những doanh nghiệp được thành lập, được tổ chức và quản lý hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
 
 Hợp tác xã, các liên hiệp hợp tác xã hay cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, trang trại của Việt Nam có thuê mướn người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 
 Cơ quan, các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê người lao động theo hợp đồng lao động (trừ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với nghị định này).
 
 Hợp tác xã, các liên hiệp hợp tác xã hay cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, trang trại quy định ở Khoản 2,3,4 của Nghị định này được gọi là doanh nghiệp thì cũng phải tuân theo mức lương tối thiểu vùng.
 
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 cần chú ý
 
Mức lương tối thiểu vùng được chia thành từng vùng khác nhau. Khi quyết định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đã có căn cứ rõ ràng theo mức sống và dựa trên mức lương tối thiểu các năm trước, dựa trên các tiêu chí khách quan khác. Cụ thể như sau:
 
✧ Vùng I: 3.750.000 đồng trên 1 tháng, đã tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016.
 
✧ Vùng II: 3.320.000 đồng trên 1 tháng, đã tăng thêm 220.000 đồng/tháng so với năm 2016.
 
 Vùng III: 2.900.000 đồng trên 1 tháng, tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016.
 
 Vùng IV: 2.580.000 đồng trên 1 tháng, đã tăng thêm 180.000 đồng/tháng so với năm 2016.
 
Như vậy, tính bình quân chung 4 vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất là tăng thêm 213.000 đồng/tháng, tức tăng khoảng 7,3% so với năm 2016.
 
Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 đã được phê duyệt và có hiệu lực từ 1/1/2017. Nghị định mới này sẽ thay thế Nghị định 122/2015/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân hay các cơ quan, các tổ chức sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Phương án tăng lương tối thiểu vùng có lợi cho người lao động và phù hợp với người sử dụng lao động.
 
Trên đây là các thông tin chia sẻ về mức lương tối thiểu vùng năm 2017 người lao động cần biết. Nếu cá nhân hay doanh nghiệp muốn tìm hiểu rõ hơn về mức lương tối thiểu theo vùng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua 0913 77 44 97 hoặc để lại tin nhắn hộp thư trực tuyến. Các chuyên viên kế toán của Công ty dịch vụ kế toán Thanh Hạnh Thtax sẽ giải đáp thắc mắc nhanh chóng – chuẩn xác.