thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Đóng bảo hiểm xã hội mang đến nhiều lợi ích cho người lao động. Doanh nghiệp và người lao động nên chú ý cập nhật các quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mới nhất để đảm bảo lợi ích.
 
 Quy định mới nhất về việc đóng BHXH
 
Với đội ngũ chuyên viên kế toán của Đại lý thuế THtax giàu kinh nghiệm, luôn cập nhật các thông tin mới nhất sẽ chia sẻ về quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mới nhất cho doanh nghiệp và người lao động được nắm rõ. Mức tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quyết định số 595/QĐ-BHXH cụ thể như sau:
 
Các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 
 
➞ Người làm việc có hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo tính chất công việc nhất định đủ 3 đến dưới 12 tháng (kể cả hợp đồng được ký kết với người đại diện pháp luật của lao động dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động).
 
Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã làm việc hưởng lương.
 
Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 1 đến dưới 3 tháng phải tham gia BHXH. Những lao động làm việc từ 2 nơi trở lên sẽ đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng đầu tiên, đóng BHYT ở nơi có mức lương cao nhất.
 
Quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mới nhất
 
Theo Điều 5, Điều 14, Điều 18, Điều 22 của Quyết định 595/QĐ-BHXH áp dụng ngày 1/6/2017, tỷ lệ đóng BHXh được tính cụ thể như sau:
 
 

Tỷ lệ đóng

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

KPCĐ

DN phải đóng

17,5%

3%

1%

21,5%

2%

Người lao động

8%

1,5%

1%

10,5%

 

Tổng cộng

25,5%

4,5%

2%

32%

2%

 
 
Quỹ BHXH được quy định với tỷ lệ như sau: Doanh nghiệp chịu 17,5% (3% ốm đau và thai sản, 14% vào hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).
 
➛ Quỹ BHXH được trích 8% vào phần lương của người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 
 Ngoài quỹ BHXH, BHYT, BHTN thì mỗi tháng, doanh nghiệp còn đóng KPCĐ là 2% (tổng quỹ lương tham gia BHXH và nộp khoản này cho liên đoàn lao động Quận, Huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh).
 
Lưu ý: về thời hạn và cách thức đóng BHXH, BHYT, BHTN:
 
Đóng hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối tháng doanh nghiệp phải chuyển đủ tiền về tài khoản chuyên thu của Cơ quan BHXH mở mở Ngân Hàng hay Kho bạc.
 
Đóng theo phương thức 3 hay 6 tháng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể làm việc trong lĩnh vực nông – lâm – ngư và diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán. Đóng chậm nhất vào ngày cuối cùng của kỳ 3 hay 6 tháng.
 
Doanh nghiệp đăng ký tham gia đóng BHXH ở nơi đóng trụ sở chính. Nếu là chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn nào thì đóng BHXH ở địa bàn đó.
 
Nếu cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động chậm đóng hoặc đóng không đầy đủ sẽ bị xử phạt đóng đủ số tiền chưa nộp và đóng lãi bằng 2 lần mức lãi suất ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Đồng thời, hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.
 
Đại lý thuế THtax đã chia sẻ những quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay. Doanh nghiệp nếu chưa có kế toán hoặc kế toán chưa giải quyết được các thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN, chưa nắm vững được kiến thức này thì nên nhờ đến sự trợ giúp của Công ty chuyên dịch vụ kế toán như Thanh Hạnh. Chúng tôi cam kết giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng các thủ tục đăng ký bảo hiểm để có thể an tâm hoạt động.
 
Hãy liên hệ với Đại lý thuế THtax qua hotline 0913 77 44 97 để tư vấn chi tiết.