thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc cho người lao động

Khi người lao động (NLĐ) nghỉ việc hoặc công ty cho thôi việc đúng quy định, điều kiện là NLĐ đã làm việc được đủ 12 tháng trở lên thì công ty sẽ trả trợ cấp thôi việc theo đúng Luật lao động, số 10/2012/QH13; hướng dẫn bởi Điều 14, Nghị định 05/2015/NĐ-CP; Điều 8, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH; các quy định có liên quan tại Điều 49 BLLĐ.

 

Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thôi việc cho người lao động

 
Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được tính tổng thời gian NLĐ làm việc thực tế cho người sử dụng lao động (NSDLĐ), trừ đi thời gian NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
NLĐ làm việc xuyên suốt đủ 12 tháng trở lên được trả trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động theo một trong các điều kiện sau:
 
  NLĐ chết, bị Toà tuyên bố mất chức năng hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; NSDLĐ là cá nhân đã chết, bị Tòa tuyên bố mất chức năng và hành vi dân sự, mất tích.
 
  NSDLĐ là tổ chức chấm dứt hoạt động.
 
  NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng, có căn cứ pháp luật quy định ở Điều 37, Bộ luật lao động.
 
 NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng có căn cứ pháp luật quy định ở Điều 38, Bộ luật lao động.
 
 Khi hợp đồng lao động hết nhưng các bên không gia hạn hay ký hợp đồng mới (trừ trường hợp NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách, nếu hết hạn sẽ được gia hạn hợp đồng đến hết nhiệm kỳ).
 
 Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng đối với các trường hợp làm việc theo tính chất công việc nhất định, đã thỏa thuận trong hợp đồng. Có nghĩa là khi làm xong công việc cũng xem như đã xong hợp đồng lao động.
 
 2 bên chấm dứt hợp đồng thông qua thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 
 NLĐ bị kết án tù, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định từ Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động
 
Tiền lương tính trợ cấp thôi việc bằng tiền bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc. Khi chấm dứt hợp đồng, tương ứng mỗi năm làm việc trong thời gian hưởng trợ cấp thôi việc, NLĐ sẽ được NSDLĐ trả 1 nửa tháng tiền lương.
 
Cách tính cụ thể:
 
Tiền trợ cấp = (số năm được tính trợ cấp) x (mức lương tính trợ cấp)
 
Trong đó:
 
Thời gian NLĐ làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm thời gian làm việc, thời gian thử việc, học nghề, được NSDLĐ cử đi học, thời gian nghỉ theo chế độ của Luật bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương, nghỉ để hoạt động công đoàn, thời gian ngừng việc không do lỗi của NLĐ, thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc giam giữ, tạm giam nhưng được cơ quan nhà nước công bố không phạm tội.
 
Thời gian làm việc hưởng trợ cấp thôi việc được tính theo 1 năm, đủ 12 tháng. Tương ứng với 1 năm làm việc sẽ hưởng trợ cấp nửa tháng lương. Trường hợp thời gian làm việc để hưởng trợ cấp mà có tháng lẻ sẽ tính như sau: Thời gian có từ 1-dưới 6 tháng tính bằng nửa năm làm việc; thời gian làm đủ 6 tháng trở lên tính bằng 1 năm làm việc.
 
Lưu ý: Theo những quy định trên, thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính để trả trợ cấp thôi việc. NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì khi chấm dứt hợp đồng, NSDLĐ sẽ không cần trả trợ cấp thôi việc. Lúc này, NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp do bảo hiểm xã hội chi trả.
 
Trên đây là thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thôi việc cho người lao động và cách tính cụ thể. Nếu NLĐ hay NSDLĐ còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0913 77 44 97 để được giải đáp ngay.