thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Thông báo Về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở rà soát thực trạng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn

 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng như sau:

 

1. Các loại thủ tục doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng:

 

- Thủ tục giải thể doanh nghiệp;


- Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;


- Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


- Thủ tục Thông báo mẫu dấu;


- Thủ tục hoạt động trở lại trước thời hạn của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;


- Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế/đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng.

 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 06/03/2017

 

Đối với các trường hợp các cá nhân, tổ chức chưa nộp hồ sơ qua mạng mà đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận, Phòng Đăng ký kinh doanh đã bố trí Quầy số 29, 30 để hỗ trợ truy cập vào Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tạo tài khoản đăng ký doanh nghiệp, scan hồ sơ, hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng hoặc cá nhân, tổ chức có thể liên hệ số điện thoại 08.3.824.8634, sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần để được hướng dẫn.

 

Ngoài ra, định kỳ chiều thứ sáu hàng tuần lúc 14 giờ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức tập huấn Chương trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu (vui lòng điền vào phiếu đăng ký đặt tại các quầy tiếp nhận) hoặc đăng ký qua địa chỉ emaildkkd2.skhdt@tphcm.gov.vn hoặc số điện thoại 08.38293179.

 

Khi thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

 

Đối với các thủ tục còn lại: trường hợp doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp (mức độ 3) để nộp hồ sơ qua mạng, doanh nghiệp nộp lại hồ sơ bằng bản giấy khi đến nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký số công cộng (mức độ 4) để nộp hồ sơ qua mạng thì không cần nộp lại hồ sơ bằng bản giấy.

 

3. Thời gian giải quyết đối với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng:

 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ.

 

Trong vòng 02 giờ kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu với hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (nếu nội dung đối chiếu thống nhất và doanh nghiệp đã đóng phí đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bắt buộc đăng công bố theo quy định).

 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện.


Trân trọng thông báo./.

 

Nguồn: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM