thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Khi cần kinh doanh bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào cũng cần phải đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục đăng ký kinh doanh cần những gì và quy trình thực hiện có phức tạp hay không? Hãy cùng tham khảo những chia sẻ sau đây của Đại lý thuế THtax để sớm tìm được lời giải đáp.

 

Khi cần kinh doanh bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào cũng cần phải đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục đăng ký kinh doanh cần những gì và quy trình thực hiện có phức tạp hay không? Hãy cùng tham khảo những chia sẻ sau đây của Đại lý thuế THtax để sớm tìm được lời giải đáp.


Image result for Thủ tục đăng ký kinh doanh
 
Thủ tục đăng ký kinh doanh
 
 
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm những gì?
 
Đăng ký kinh doanh là công tác cần thực hiện để cơ quan nhà nước xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, hồ sơ đăng ký kinh doanh với những loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có sự khác nhau:
 
Với những doanh nghiệp tư nhân thì làm theo quy định điều 20, Luật Doanh nghiệp.
 
Đối với công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH thì quy định ở các điều 21, 22, 23 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 
Cụ thể, khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp thì cần chuẩn bị: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu, danh sách thành viên đối với công ty hợp danh và TNHH, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, giấy chứng thực cá nhân, tổ chức chủ doanh nghiệp, điều lệ công ty. 
 
Nhìn chung là để đăng ký được thì phải có bộ hồ sơ theo quy chuẩn. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã có sự phân hóa rõ ràng về loại hình doanh nghiệp tương đối là chặt chẽ. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và kê khai, làm hồ sơ đăng ký. Việc đăng ký cần có sự trung thực và chính xác trước khi nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 
Một điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là đơn giản hóa phần hồ sơ đăng ký. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp thực chất là ghi nhận sự ra đời, công nhận về mặt pháp lý của doanh nghiệp xuất hiện trên thị trường. Các yêu cầu về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề là điều kiện để doanh nghiệp hoạt động. Thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp không cần đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh, nghề kinh doanh có điều kiện. Sau khi được cấp giấy phép, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi đáp ứng được yêu cầu điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 
Thủ tục đăng ký kinh doanh cần có những bước nào?
 
Trình tự và thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể tại điều 27, Luật Doanh nghiệp 2014. Đăng ký doanh nghiệp được tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh gồm các bước cụ thể:
 
Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp: Quy định này nhằm nâng cao tính tự giác, tuân thủ pháp lý và tự chịu trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi gia nhập thị trường. Đồng thời, đảm bảo được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp: Cơ quan có thẩm quyền ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận và trao biên nhận cho người thành lập doanh nghiệp. Tờ giấy này là điều kiện và cơ sở để người thành lập doanh nghiệp có thể khiếu nại nếu cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.
 
Xem xét và cấp hoặc từ chối giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ) và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ các lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 
Hi vọng qua những thông tin chia sẻ về yêu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp và thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ giúp chủ doanh nghiệp có thêm kiến thức. Nếu như cá nhân hoặc doanh nghiệp nào được trợ giúp từ nhân viên kế toán chuyên nghiệp làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với Đại lý thuế THtax để được hỗ trợ ngay.