thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Thủ tục đăng ký tham gia BHYT, BHXH, BHTN

Người lao động và doanh nghiệp cùng tham khảo hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHYT, BHXH, BHTN trong bài viết sau. Kể từ ngày 1/5/2017, Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định cụ thể các đối tượng tham gia, hồ sơ, mức đóng, phương thức đóng BHYT, BHXH, BHTN.
 
Thủ tục đăng ký tham gia BHYT, BHXH, BHTN
 
1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị:
 
Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT theo Mẫu số TK3-TS đối với đơn vị tham gia bảo hiểm lần đầu, đơn vị chuyển từ địa bản tỉnh thành khác đến, đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHYT, BHXH.
 
 Danh sách các lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo Mẫu số D02-TS.
 
 Bảng kê thông tin theo Mẫu D01-TS.
 
2. Người lao động cần chuẩn bị:
 
 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo Mẫu TK1-TS đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin, hoặc truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 
 Giấy tờ chứng minh đối với lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) theo Phụ lục 03.
 
 Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn, hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đăng ký đóng trực tiếp cho Cơ quan BHXH.
 
3. Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 1 bộ.
 
4. Nơi nộp hồ sơ:
 
 Sẽ nộp trực tiếp tại bộ phận của Cơ quan BHXH hoặc nộp qua mạng (doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Cơ quan bảo hiểm ở Quận, Huyện để biết thêm chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ).
 
 Sau 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 
5. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
 
 Cấp sổ BHXH mới sẽ không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (cả sổ BHXH bắt buộc và tự nguyện). Điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH và xác nhận sổ BHXH cũng không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu là cấp lại sổ BHXH do có sơ sót thì không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
 
 Cấp mới thẻ BHYT không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng với trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp là không quá 2 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cấp và đổi thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin sẽ nhận thẻ trong ngày, nếu có thay đổi không tin thì không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN
 
1. Đóng hàng tháng
 
Hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ lương của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời cũng trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định. Sau khi trích đủ, chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở ở Ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước.
 
2. Đóng 3 hoặc 6 tháng
 
Phương thức đóng vào 3 hoặc 6 tháng sẽ áp dụng với đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động ở lĩnh vực nông – lâm – ngư và diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán. Chậm nhất là ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào Quỹ BHXH.
 
Lưu ý: 
 
- Đơn vị đóng bảo hiểm theo địa bàn. Đơn vị có trụ sở chính ở tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại tỉnh đó theo phân cấp BHXH của tỉnh.
 
- Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn nào thì đóng BHXH ở địa bàn đó.
 
Trên đây, chuyên viên kế toán của Công ty dịch vụ kế toán Thanh Hạnh đã hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHYT, BHXH, BHTN cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa có kế toán hoặc kế toán chưa đủ kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tham gia BHYT, BHXH, BHTN đúng pháp luật thì hãy liên hệ ngay để được giúp đỡ.