thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Hướng dẫn nộp thuế đối với hộ kinh doanh


Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn về thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2020