thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về chính sách thuế đối với chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định phục vụ người lao động tại doanh nghiệp được đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi


 Số văn bản:

5305/TCT-DNL

Trích yếu: Về chính sách thuế đối với chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định phục vụ người lao động tại doanh nghiệp được đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi

Ngày ban hành:

18/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Văn bản khác

Sắc thuế:

Chính sách thuế