thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về mẫu Thông báo tiền sử dụng đất đấu giá


 Số văn bản:

5034/TCT-CS

Trích yếu: Về mẫu Thông báo tiền sử dụng đất đấu giá

Ngày ban hành:

04/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Thuế sử dụng đất