thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về việc đăng ký thuế


 Số văn bản:

4885/TCT-KK

Trích yếu: Về việc đăng ký thuế

Ngày ban hành:

27/11/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Quản lý hành chính thuế