thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử


 Số văn bản:

5032/TCT-CS

Trích yếu: Về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày ban hành:

04/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Hóa đơn chứng từ