thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp


 Số văn bản:

4822/TCT-CS

Trích yếu: Về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

Ngày ban hành:

22/11/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Thuế sử dụng đất