Chuyên mục đầu tư

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng 2014 - 50/2014/QH13
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
12/2021/NĐ-CP 24/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật giá về thẩm định giá
89/2013/NĐ-CP 06/08/2013 Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật giá về thẩm định giá
25/2018/TT-BTC 16/03/2018 Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
30/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
68/2008/NĐ-CP 30/05/2008 Nghị định 68/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
42/2009/NĐ-CP 07/05/2009 Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị
43/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
3165/TCT-QLN 06/08/2020 Công văn 3165/TCT-QLN năm 2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài thuế nhà thầu nước ngoài
94/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
3292/TCT-KK 12/08/2020 Công văn 3292/TCT-KK năm 2020 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê lại đất tại khu công nghiệp GTGT, TNDN
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư