Chuyên mục kế toán

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Chuyên mục kế toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
96/2015/TT-BTC Các khoản được trừ, không được trừ khi quyết toán thuế TNDN TNDN
Advertising materials besides the Cannes Liones
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.