Chuyên mục tài chính

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục tài chính

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
Chuẩn mực kế toán số 30 28/12/2005 Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu
Chuẩn mực kế toán số 22 15/02/2005 Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và TCTC tương tự
Chuẩn mực kế toán số 21 30/12/2003 Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
94/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
70/2020/NĐ-CP 28/06/2020 Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử