Chuyên mục tài chính

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Chuyên mục tài chính

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
70/2020/NĐ-CP 28/06/2020 Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử