Chuyên mục thuế

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Chuyên mục thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN
70/2020/NĐ-CP 28/06/2020 Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ
1660/TCT-CS 28/04/2008 Công văn 1660/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư TNDN
1746/TCT-CS 22/05/2012 Công văn 1746/TCT-CS về việc xác định thuế nhà thầu Thuế GTGT
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 219/2013/TT-BTC về luật thuế giá trị gia tăng GTGT
1381/TCT-CS 31/03/2020 Công văn số 1381/TCT-CS về hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
156/2013/TT-BTC 20/12/2013 Quy định khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý Thuế GTGT
3521/VPCP-ĐMDN 22/5/2019 Công văn 2243/TCT-DNNCN Chính sách thuế đối với ngành nghề gia công may mặc GTGT
Xử lý nghiêm hành vi trốn thuế khi kinh doanh thiết bị y tế Doanh nghiệp
139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 Sửa đổi quy định về lệ phí môn bài: Giải pháp thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh
96/2015/TT-BCT 22/06/2015 Một số khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp TNCN
02/NQ-CP 01/01/2019 Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy đăng ký tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh Điện tử
276/QĐ-BTC Hoàn thiện chính sách quản lý thuế theo hướng bao quát các nguồn thu TNCN
10/2020/TT-BTC 10/4/2020 Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Kê khai không chính xác hàng hóa xuất - nhập khẩu khẩu sẽ bị ấn định thuế Xuất Nhập Khẩu
94/2019/QH14 Nợ thuế không có khả năng thu hồi có xu hướng tăng
896/TCT-DNNCN Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi Covid-19
11/CT-TTg 4/3/2020 Ngành thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì COVID-19
96/2015/TT-BTC Các khoản được trừ, không được trừ khi quyết toán thuế TNDN TNDN
1015/TCT-KK 11/03/2020 Về việc cung cấp thông tin của người nộp thuế Quản lý hành chính thuế
«     1 2 3 4 5      »