thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Năm 2021, doanh nghiệp có phải trả tiền lương cho phép năm không dùng hết không?

Tết Nguyên đán hàng năm, bên cạnh việc tiền thưởng thì việc Doanh nghiệp có phải trả tiền cho phép năm không dùng hết luôn là vấn đề được hầu hết các Doanh nghiệp và cả người lao động quan tâm.

1. Quy định về nghỉ hằng năm

Ngoài những ngày nghỉ Lễ, Tết được hưởng nguyên lương theo quy định, người lao động còn được quyền nghỉ và hưởng nguyên lương theo số ngày được nghỉ hằng năm (hay còn được gọi là phép năm) theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động 2019 như sau:

- Đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một Doanh nghiệp:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lưu ý: Cứ đủ 05 năm làm việc cho một Doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

- Đối với người lao động chưa làm đủ 12 tháng:

Số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Lưu ý: Đối với người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

VD: Quý Doanh nghiệp ký HĐLĐ với nhân viên A vào ngày 10/01/2020, hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, như vậy, tính đến ngày 31/12/2020, anh A làm việc được 11 tháng 21 ngày, số tháng làm việc của anh A để tính ngày nghỉ hằng năm là 12 tháng.

Như vậy, số ngày nghỉ hằng năm của anh A năm 2020 là 12 ngày.

Vấn đề đặt ra là, trường hợp anh A không nghỉ hết số ngày nghỉ đó thì sẽ như thế nào? Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương cho những ngày chưa nghỉ đó không? Câu trả lời cụ thể ở Mục 2.

2. Doanh nghiệp có phải trả tiền lương cho phép năm không dùng hết?

Căn cứ Điều Khoản 3, Điều 113 của Bộ luật lao động 2019:

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Theo đó, chỉ có 02 trường hợp là người lao động bị mất việc làm hoặc do thôi việc thì mới được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Quy định mới này đã loại bỏ cụm từ “vì các lý do khác” so với quy định cũ, tại Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Do đó, kể từ ngày 01/01/2021 (tức kể từ thời điểm Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực), Doanh nghiệp chỉ bắt buộc phải trả tiền lương cho phép năm không dùng hết đối với lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc, còn đối với các lý do khác dẫn đến việc người lao động chưa dùng hết phép năm như bận việc, vì lý do cá nhân,… thì Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền quyết định có hay không trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ đó tùy vào chính sách của Doanh nghiệp.