thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
132/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Thuế khác
5432/TCT-CS 28/12/2018 Về chính sách thuế GTGT Thuế GTGT
5423/TCT-CS 28/12/2018 Về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng tôm luộc GTGT
5417/TCT-CS 28/12/2018 Về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư xây dựng Chính sách thuế
5415/TCT-CS 28/12/2018 Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT Thuế GTGT
5408/TCT-CS 28/12/2018 Về việc xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay Hóa đơn chứng từ
5361/TCT-DNNCN 27/12/2018 Về khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động Chính sách thuế
5342/TCT-CS 26/12/2018 Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Thuế GTGT
5340/TCT-CS 26/12/2018 Về việc miễn tiền thuê đất Thuế sử dụng đất
5309/TCT-DNL 25/12/2018 Về hóa đơn GTGT Hóa đơn chứng từ
5305/TCT-DNL 25/12/2018 Về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử Hóa đơn chứng từ
5300/TCT-DNNCN 24/12/2018 Về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động Thuế TNCN
5242/TCT-CS 20/12/2018 Về việc hóa đơn điện tử Hóa đơn chứng từ
5215/TCT-CS 19/12/2018 Về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của tổ chức nước ngoài Chính sách thuế
5128/TCT-CS 14/12/2018 Về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị phun sương dùng trong nông nghiệp Thuế GTGT
5084/TCT-CS 13/12/2018 Về việc hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Thuế sử dụng đất
5073/TCT-CS 13/12/2018 Về việc thu tiền sử dụng đất Thuế sử dụng đất
5071/TCT-CS 13/12/2018 Về việc chính sách thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ Thuế TNDN
5069/TCT-CS 13/12/2018 Về việc giải đáp nội dung liên quan tới thuế suất thuế GTGT Thuế GTGTTải về
5057/TCT-CS 13/12/2018 Về việc miễn chữ ký điện tử của người mua và dấu người bán trên hóa đơn điện tử Hóa đơn chứng từ
«     1 2 3 4 5      »