thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN
954/2020/UBTVQH14 02/06/2020 Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
70/2020/NĐ-CP 28/06/2020 Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ
1660/TCT-CS 28/04/2008 Công văn 1660/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư TNDN
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư
1746/TCT-CS 22/05/2012 Công văn 1746/TCT-CS về việc xác định thuế nhà thầu Thuế GTGT
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 219/2013/TT-BTC về luật thuế giá trị gia tăng GTGT
1381/TCT-CS 31/03/2020 Công văn số 1381/TCT-CS về hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
156/2013/TT-BTC 20/12/2013 Quy định khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý Thuế GTGT
29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều cửa luật bảo hiểm y tế
5237/VBHN-BLĐTBXH 13/12/2018 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
10/2019/TT-BLĐTBXH 28/06/2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 44/2019/NĐ-CP
44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
«     1 2 3 4 5      »