thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
20/12/2019 Hướng dẫn nộp thuế đối với hộ kinh doanh
5305/TCT-DNL 18/12/2019 Về chính sách thuế đối với chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định phục vụ người lao động tại doanh nghiệp được đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi Chính sách thuế
5296/TCT-HTQT 18/12/2019 Về chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi vay của Công ty TNHH Cà phê Ngon (Công ty) trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) Chính sách thuế
5254/TCT-CS 16/12/2019 Về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư Thuế GTGT
5252/TCT-CS 16/12/2019 Về việc lập hóa đơn Hóa đơn chứng từ
5247/TCT-QLN 16/12/2019 Về việc điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế Quản lý hành chính thuế
5246/TCT-QLN 16/12/2019 Về việc gửi thông báo mẫu 07/QLN qua email Quản lý hành chính thuế
5205/TCT-CS 12/12/2019 Về việc áp dụng chính sách thuế đối với Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam Chính sách thuế
5034/TCT-CS 04/12/2019 Về mẫu Thông báo tiền sử dụng đất đấu giá Thuế sử dụng đất
5032/TCT-CS 04/12/2019 Về việc sử dụng hóa đơn điện tử Hóa đơn chứng từ
5021/TCT-CS 03/12/2019 Về việc hoàn thuế GTGT Thuế GTGT
4985/TCT-DNL 02/12/2019 Về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử Hóa đơn chứng từ
4985/TCT-DNL 02/12/2019 Về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử Hóa đơn chứng từ
4885/TCT-KK 27/11/2019 Về việc đăng ký thuế Quản lý hành chính thuế
4886/TCT-DNNCN 27/11/2019 Về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài Thuế TNCN
22/11/2019 Tổng cục thuế thông báo V/v triển khai dịch vụ Thuế điện tử (eTax) cho 17 tỉnh/thành phố Thuế điện tử
4822/TCT-CS 22/11/2019 Về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Thuế sử dụng đất
4817/TCT-CS 22/11/2019 Về giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước ngầm cung cấp cho đơn vị sản xuất bia Thuế tài nguyên
4743/TCT-DNNCN 19/11/2019 Về việc quản lý thuế hoạt động mua bán xe thanh lý Quản lý hành chính thuế
4741/TCT-DNNCN 19/11/2019 Về vướng mắc về miễn thuế thu nhập cá nhân đối vưới khoản bồi thường về đất Thuế TNCN
«     1 2 3 4 5      »