thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Xử lý hóa đơn sai nội dung, đúng số tiền

Trường hợp đã lập hóa đơn mới phát hiện sai sót nội dung nhưng số tiền không bị thay đổi thì phải làm thế nào? Liệu doanh nghiệp có cần lập hóa đơn điều chỉnh hay không?

 

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Mục b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp trên được giải quyết như sau.

 >>> Mất hoá đơn, sai chữ ký sẽ bị phạt nặng

 

1         Đối với hóa đơn đã lập và kê khai

 

Đối với trường hợp người bán đã lập hóa đơn và giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua. Hai bên đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì phải xử lý như sau:

-         Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

-         Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

2.    Đối với hóa đơn chỉ sai tên, địa chỉ

 

Đối với hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế thì xử lý:

-         Hai bên lập biên bản điều chỉnh. Không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

3.    Đối với hóa đơn thay đổi nội dung cột hàng hóa dich vụ, đơn vị tính.

 

Đối với hóa đơn người mua thay đổi nội dung cột hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính nhưng không thay đổi số tiền và hai bên đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn:

-         Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

 

 

Đại lý thuế THtax

 

CẬP NHẬT NHIỀU TIN TỨC HẤP DẪN HƠN TẠI FANPAGE THTAX - /THTAX.VN