Mức phạt của vi phạm chậm nộp tờ khai thuế đã thay đổi như thế nào từ 05/12/2020

Mức phạt của vi phạm chậm nộp tờ khai thuế đã thay đổi như thế nào từ 05/12/2020

Mức phạt của vi phạm chậm nộp tờ khai thuế đã thay đổi như thế nào từ 05/12/2020

Ngày đăng: 30/01/2021

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Theo đó, người nộp thuế nếu vi phạm thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

 Một số thay đổi của mức xử phạt hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, người nộp thuế cần nên lưu ý.