Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
206/QĐ-BTC 24/02/2022 QUYẾT ĐỊNH 206/QĐ-BTC 2022 ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG ico file word ico file pdf
02/2022/TT-BTC 11/01/2022 THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTC PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN ico file word ico file pdf
18/2022/UBTVQH15 23/03/2022 NGHỊ QUYẾT 18/2022/UBTVQH15 MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XĂNG DẦU MỠ NHỜN ico file word ico file pdf
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 THÔNG TƯ 24/2022/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 48/2019/TT-BTC XỬ LÝ GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO ico file word ico file pdf
508/QĐ-TTg 23/04/2022 Quyết định 508/QĐ-TTg ico file word ico file pdf
25/2022/TT-BTC 28/04/2022 THÔNG TƯ 25/2022/TT-BTC MỨC THU CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ PHÍ LỆ PHÍ LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ico file word ico file pdf
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 THÔNG TƯ 06/2022/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 80/2021/NĐ-CP ico file word ico file pdf
568/QĐ-TCT 25/04/2022 Quyết định 568/QĐ-TCT 2022 Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá SX để tiêu thụ trong nước ico file word ico file pdf
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 NGHỊ ĐỊNH 34/2022/NĐ-CP GIA HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN TIỀN THUÊ ĐẤT 2022 ico file word ico file pdf
32/2022/NĐ-CP 21/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ico file word ico file pdf
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ ico file word ico file pdf
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Sửa quy định về lập hóa đơn khi giảm thuế GTGT xuống 8% GTGT ico file word ico file pdf
3288/BHXH-QLT 21/06/2022 Công văn 3288/BHXH-QLT TP.HCM 2022 hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH ico file word ico file pdf
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ico file word ico file pdf
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 NGHỊ ĐỊNH 34/2022/NĐ-CP VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN NĂM 2022 ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5