Chuyên mục thuế

Chuyên mục thuế

Chuyên mục thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
106/NQ-CP 11/09/2021 Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 ico file word ico file pdf
3194/TCT-DNL 25/08/2021 Công văn số 3194/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 25/08/2021 v/v giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 45/2021/TT-BTC ico file word ico file pdf
2989/TCT-CNTT 09/08/2021 Công văn số 2989/TCT-CNTT ngày 09/8/2021 của Tổng cục Thuế về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ico file word ico file pdf
13/CĐ-TCT 30/10/2022 Công điện số 13/CĐ-TCT ngày 30/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế ico file word ico file pdf
91/2022/NĐ-CP 30/10/2022 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế ico file word ico file pdf
24/VBHN-BTC 24/10/2022 Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 24/10/2022 Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ico file word ico file pdf
3870/TCT-DNNCN 19/10/2022 Công văn số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022 của Tổng cục Thuế v/v khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho HKD, CNKD ico file word ico file pdf
1607/QĐ-TCT 14/10/2022 Quyết định số 1607/QĐ-TCT ngày 14/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế ico file word ico file pdf
3783/TCT-KK 13/10/2022 Công văn số 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi ico file word ico file pdf
3786/TCT-KK 13/10/2022 Công văn số 3786/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng cục Thuế V/v công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021 ico file word ico file pdf
3784/TCT-KK 13/10/2022 Công văn số 3784/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3) ico file word ico file pdf
889/CĐ-TTg 01/10/2022 Công điện số 889/CĐ-TTg ngày 01/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số ico file word ico file pdf
59/2022/TT-BTC 29/09/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải ico file word ico file pdf
1510/QĐ-TCT 21/09/2022 Quyết định 1510/QĐ-TCT 2022 sửa đổi Quyết định 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 ico file word ico file pdf
3471/TCT-DNNCN 20/09/2022 Công văn số 3471/TCT-DNNCN ngày 20/9/2022 của Tổng cục Thuế v/v Tổ chức Hội nghị khảo sát thông tin dữ liệu cung cấp thông tin của các Sàn thương mại điện tử ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5