Chuyên mục thuế

Chuyên mục thuế

Chuyên mục thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
02/2022/TT-BTC 11/01/2022 THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTC PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN ico file word ico file pdf
18/2022/UBTVQH15 23/03/2022 NGHỊ QUYẾT 18/2022/UBTVQH15 MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XĂNG DẦU MỠ NHỜN ico file word ico file pdf
508/QĐ-TTg 23/04/2022 Quyết định 508/QĐ-TTg ico file word ico file pdf
568/QĐ-TCT 25/04/2022 Quyết định 568/QĐ-TCT 2022 Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá SX để tiêu thụ trong nước ico file word ico file pdf
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 NGHỊ ĐỊNH 34/2022/NĐ-CP GIA HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN TIỀN THUÊ ĐẤT 2022 ico file word ico file pdf
32/2022/NĐ-CP 21/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ico file word ico file pdf
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Sửa quy định về lập hóa đơn khi giảm thuế GTGT xuống 8% GTGT ico file word ico file pdf
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 NGHỊ ĐỊNH 34/2022/NĐ-CP VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN NĂM 2022 ico file word ico file pdf
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP ico file word ico file pdf
Đang cập nhật... 15/05/2022 THÔNG TƯ 78/2021 ico file word ico file pdf
92/2021/NĐ-CP 27/10/2021 NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT 406/NQ-UBTVQH15 VỀ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ico file word ico file pdf
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 Thông tư 67/2021/TT-BTC quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm ico file word ico file pdf
126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ico file word ico file pdf
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn ico file word ico file pdf
40/2021/TT-BTC 01/06/2021 Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5