Chuyên mục thuế-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục thuế-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục thuế-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
13/2023/TT-BTC 28/02/2023 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2022/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI ico file word ico file pdf
1145/CT-TTHT 31/12/2013 Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thuế GTGT ico file word ico file pdf
3848/TCT-KK 15/09/2020 Công văn số 3848/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 15/09/2020 v/v kê khai, hoàn thuế GTGT ico file word ico file pdf
3847/TCT-KK 15/09/2020 Công văn số 3847/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 15/09/2020 v/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế ico file word ico file pdf
109/2020/NĐ-CP 27/12/2022 Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước ico file word ico file pdf
3870/TCT-KK 16/09/2020 Công văn số 3870/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 16/09/2020 v/v xử lý tiền thuế nộp thừa vào NSNN ico file word ico file pdf
3867/TCT-KK 16/09/2020 Công văn số 3867/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 16/09/2020 v/v xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp ico file word ico file pdf
3902/TCT-KK 17/09/2020 Công văn số 3902/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/09/2020 v/v hoàn thuế GTGT ico file word ico file pdf
3880/TCT-KK 17/09/2020 Công văn số 3880/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/09/2020 v/v quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động ico file word ico file pdf
3920/TCT-DNL 18/09/2020 Công văn số 3920/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 18/09/2020 v/v thực hiện hoá đơn điện tử ico file word ico file pdf
114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 114/2020/NĐ-CP thi hành Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ico file word ico file pdf
4076/TCT-DNNCN 29/09/2020 Công văn số 4076/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 29/09/2020 v/v chính sách thuế TNCN ico file word ico file pdf
4182/TCT-KK 05/10/2020 Công văn số 4182/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 05/10/2020 v/v xử lý số tiền thuế nộp thừa ico file word ico file pdf
4181/TCT-KK 05/10/2020 Công văn số 4181/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 05/10/2020 v/v thu thuế GTGT vãng lai ico file word ico file pdf
4218/TCT-DNNCN 06/10/2020 Công văn số 4218/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 06/10/2020 v/v hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5