Chuyên mục thuế-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục thuế-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục thuế-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
65202/CTHN-TTHT 08/09/2023 Công văn 65202/CTHN-TTHT ngày 08/09/2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành GTGT ico file word ico file pdf
105/2020/TT-BTC 03/12/2020 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/ 2020 hướng dẫn về đăng kí thuế ico file word ico file pdf
3446/TCHQ-GSQL 03/07/2023 Công văn 3446/TCHQ-GSQL ngày 03/07/2023 về xác định thời điểm kê khai doanh thu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành ico file word ico file pdf
47359/CTHN-TTHT 05/07/2023 Công văn 47359/CTHN-TTHT ngày 05/07/2023 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành ico file word ico file pdf
47365/CTHN-TTHT 05/07/2023 Công văn 47365/CTHN-TTHT ngày 05/07/2023 về chính sách thuế và hóa đơn đối với nhiệm vụ khoa học do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Hóa đơn ico file word ico file pdf
47362/CTHN-TTHT 05/07/2023 Công văn 47362/CTHN-TTHT ngày 05/07/2023 hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Thuế GTGT ico file word ico file pdf
2840/TCT-TTHT 10/07/2023 Công văn 2840/TCT-TTHT ngày 10/07/2023 chấm dứt kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành ico file word ico file pdf
49215/CTHN-TTHT 10/07/2023 Công văn 49215/CTHN-TTHT ngày 10/07/2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Thuế GTGT ico file word ico file pdf
49223/CTHN-TTHT 10/07/2023 Công văn 49223/CTHN-TTHT ngày 10/07/2023 về khai thuế thông qua phương tiện điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành ico file word ico file pdf
8732/CTTPHCM-TTHT 12/07/2023 Công văn 8732/CTTPHCM-TTHT ngày 12/07/2023 về giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thuế GTGT ico file word ico file pdf
3688/TCHQ-GSQL 14/07/2023 Công văn 3688/TCHQ-GSQL ngày 14/07/2023 về khai hải quan đối với các trường hợp nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Doanh nghiệp ico file word ico file pdf
51950/CTHN-TTHT 18/07/2023 Công văn 51950/CTHN-TTHT ngày 18/07/2023 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Thuế Doanh nghiệp ico file word ico file pdf
52179/CTHN-TTHT 19/07/2023 Công văn 52179/CTHN-TTHT ngày 19/07/2023 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Thuế GTGT ico file word ico file pdf
5475/VPCP-KTTH 20/07/2023 Công văn 5475/VPCP-KTTH ngày 20/07/2023 thông tin báo nêu về rà soát, xử lý hóa đơn do Văn phòng Chính phủ ban hành Hóa đơn ico file word ico file pdf
53492/CTHN-TTHT 24/07/2023 Công văn 53492/CTHN-TTHT ngày 24/07/2023 hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Chính sách Thuế ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5