Chuyên mục đầu tư-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục đầu tư-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục đầu tư-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
61/2020/QH14 17/06/2020 Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật Đầu tư 2020 ico file word ico file pdf
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ico file word ico file pdf
30/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở ico file word ico file pdf
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư ico file word ico file pdf
31/2012/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2021 Quy định chi tiết và một số điều luật thi hành của Luật Đầu tư ico file word ico file pdf
66/2020/QH14 11/11/2020 Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2020 ico file word ico file pdf
68/2020/QH14 13/11/2020 Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 ico file word ico file pdf
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ico file word ico file pdf
56/2021/NĐ-CP 31/05/2021 Nghị định 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 2020 ico file word ico file pdf
36/2021/TT-BTC 26/05/2021 Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp ico file word ico file pdf
03/2021/TT-BKHĐT 09/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam ico file word ico file pdf
35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ico file word ico file pdf
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ico file word ico file pdf
378/QĐ-TTg 17/03/2021 Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 ico file word ico file pdf
38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5