Chuyên mục đầu tư

Chuyên mục đầu tư

Chuyên mục đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 THÔNG TƯ 24/2022/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 48/2019/TT-BTC XỬ LÝ GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO ico file word ico file pdf
25/2022/TT-BTC 28/04/2022 THÔNG TƯ 25/2022/TT-BTC MỨC THU CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ PHÍ LỆ PHÍ LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ico file word ico file pdf
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 THÔNG TƯ 06/2022/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 80/2021/NĐ-CP ico file word ico file pdf
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ ico file word ico file pdf
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
86/2017/NĐ-CP 25/07/2017 Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ico file word ico file pdf
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ico file word ico file pdf
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật doanh nghiệp 2005 - 60/2005/QH11 ico file word ico file pdf
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ico file word ico file pdf
27/2018/QĐ-TTG 06/07/2018 Quyết định 27/2018/QĐ-TTG về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ico file word ico file pdf
59/2011/NĐ-CP 18/07/2011 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần ico file word ico file pdf
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp ico file word ico file pdf
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp ico file word ico file pdf
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp ico file word ico file pdf
09/2009/NĐ-CP 05/02/2009 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5