Chuyên mục kiểm toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục kiểm toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục kiểm toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật 81/2015/QH13 ngày 24/06/2015 về luật Kiểm toán nhà nước 2015 ico file word ico file pdf
134/2020/NĐ-CP 15/11/2020 Nghị định số 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng ico file word ico file pdf
08/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ ico file word ico file pdf
102/2021/NĐ-CP 16/11/2021 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công... ico file word ico file pdf
206/QĐ-BTC 24/02/2022 QUYẾT ĐỊNH 206/QĐ-BTC 2022 ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG ico file word ico file pdf
8/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
137/2017/TT-BTC 25/12/2007 Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
35/2013/QĐ-TTG 07/06/2013 Quyết định 35/2013/QĐ-TTG quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành ico file word ico file pdf
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước ico file word ico file pdf
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật doanh nghiệp 2005 - 60/2005/QH11 ico file word ico file pdf
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật kiểm toán nhà nước 2015 - 81/2015/QH13 ico file word ico file pdf
55/2019/QH14 26/11/2019 Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 - 55/2019/QH14 ico file word ico file pdf
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ico file word ico file pdf
187/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài ico file word ico file pdf
         1 2