Chuyên mục kế toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục kế toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục kế toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
14844/CTHN-TTHT 27/03/2023 Công văn 14844/CTHN-TTHT ngày 27/03/2023 về thuế suất giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành GTGT ico file word ico file pdf
940/TCT-CS 27/03/2023 Công văn 940/TCT-CS ngày 27/03/2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành Thuế Doanh nghiệp ico file word ico file pdf
15746/CTHN-TTHT 30/03/2023 Công văn 15746/CTHN-TTHT ngày 30/03/2023 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành GTGT ico file word ico file pdf
15743/CTHN-TTHT 30/03/2023 Công văn 15743/CTHN-TTHT ngày 30/03/2023 về hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành GTGT ico file word ico file pdf
15741/CTHN-TTHT 30/03/2023 Công văn 15741/CTHN-TTHT ngày 30/03/2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Thuế Doanh nghiệp ico file word ico file pdf
1404/TCHQ-GSQL 30/03/2023 Công văn 1404/TCHQ-GSQL ngày 30/03/2023 về xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành Thuế Xuất Nhập Khẩu ico file word ico file pdf
1022/TCT-CS 30/03/2023 Công văn 1022/TCT-CS ngày 30/03/2023 về thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành Lệ Phí Trước Bạ ico file word ico file pdf
1040/TCT-KK 31/03/2023 Công văn 1040/TCT-KK ngày 31/03/2023 về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành GTGT ico file word ico file pdf
1500/TCHQ-TXNK 04/04/2023 Công văn 1500/TCHQ-TXNK ngày 04/04/2023 về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành Tiêu thụ đặc biệt ico file word ico file pdf
17834/CTHN-TTHT 04/04/2023 Công văn 17834/CTHN-TTHT ngày 04/04/2023 về hướng dẫn mức thuế suất của mặt hàng hồng treo gió do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành GTGT ico file word ico file pdf
17831/CTHN-TTHT 04/04/2023 Công văn 17831/CTHN-TTHT ngày 04/04/2023 về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Hóa đơn ico file word ico file pdf
17836/CTHN-TTHT 04/04/2023 Công văn 17836/CTHN-TTHT ngày 04/04/2023 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Thuế Doanh nghiệp ico file word ico file pdf
18556/CTHN-TTHT 05/04/2023 Công văn 18556/CTHN-TTHT ngày 05/04/2023 về chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành GTGT ico file word ico file pdf
18553/CTHN-TTHT 05/04/2023 Công văn 18553/CTHN-TTHT ngày 05/04/2023 hướng dẫn về hóa đơn khi nhận tiền tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Hóa đơn ico file word ico file pdf
1139/TCT-CS 05/04/2023 Công văn 1139/TCT-CS ngày 05/04/2023 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành Lệ Phí Trước Bạ ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5