Chuyên mục kế toán

Chuyên mục kế toán

Chuyên mục kế toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
206/QĐ-BTC 24/02/2022 QUYẾT ĐỊNH 206/QĐ-BTC 2022 ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG ico file word ico file pdf
02/2022/TT-BTC 11/01/2022 THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTC PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN ico file word ico file pdf
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP ico file word ico file pdf
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ico file word ico file pdf
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 >> Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 ico file word ico file pdf
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
8/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
137/2017/TT-BTC 25/12/2007 Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ico file word ico file pdf
146/2011/TT-BTC 26/10/2011 Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã kèm theo quyết định 94/2005/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
70/2019/TT-BTC 03/10/2019 Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt ico file word ico file pdf
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh ico file word ico file pdf
177/2015/TT-BTC 12/11/2015 Thông tư 177/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
138/2011/TT-BTC 04/10/2011 Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5