Chuyên mục lao động - tiền lương -Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế

Chuyên mục lao động - tiền lương -Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế

Chuyên mục lao động - tiền lương -Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
1426/LĐTBXH-QHLÐTL 19/04/2023 Công văn 1426/LĐTBXH-QHLÐTL ngày 19/04/2023 về báo cáo tình hình triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động Tiền lương ico file word ico file pdf
1412/LĐTBXH-QHLÐTL 19/04/2023 Công văn 1412/LĐTBXH-QHLÐTL ngày 19/04/2023 về báo cáo tình hình tiền lương, xác định quỹ tiền lương và phân phối tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 1 và nhóm 2 Tiền lương ico file word ico file pdf
1757/BHXH-TST 20/04/2023 Công văn 1757/BHXH-TST ngày 20/04/2023 về hướng dẫn hồ sơ cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành BHXH ico file word ico file pdf
1134/BHXH-KHĐT 20/04/2023 Công văn 1134/BHXH-KHĐT ngày 20/04/2023 về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành BHXH ico file word ico file pdf
1952/BHXH-TST 28/04/2023 Công văn 1952/BHXH-TST ngày 28/04/2023 về hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế BHXH ico file word ico file pdf
465/LĐLĐ-CSPL 16/05/2023 Công văn 465/LĐLĐ-CSPL ngày 16/05/2023 triển khai nắm tình hình lao động - việc làm tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ico file word ico file pdf
2853/BHXH-TTKT 14/09/2023 Công văn 2853/BHXH-TTKT ngày 14/09/2023 về tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành BHXH ico file word ico file pdf
2900/BHXH-KHTC 20/06/2023 Công văn 2900/BHXH-KHTC ngày 20/06/2023 về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2023 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành BHXH ico file word ico file pdf
1927/BHXH-TST 26/06/2023 Công văn 1927/BHXH-TST ngày 26/06/2023 về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành BHXH ico file word ico file pdf
3094/BHXH-CĐ 03/07/2023 Công văn 3094/BHXH-CĐ ngày 03/07/2023 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành BHXH ico file word ico file pdf
3127/BHXH-CĐBHXH 04/07/2023 Công văn 3127/BHXH-CĐBHXH ngày 04/07/2023 về thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành BHXH ico file word ico file pdf
3094/BHXH-CĐ 03/07/2023 Công văn 3094/BHXH-CĐ ngày 03/07/2023 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành BHXH ico file word ico file pdf
3127/BHXH-CĐBHXH 04/07/2023 Công văn 3127/BHXH-CĐBHXH ngày 04/07/2023 về thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành BHXH ico file word ico file pdf
2664/LĐTBXH-BHXH 13/07/2023 Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH ngày 13/07/2023 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành BHXH ico file word ico file pdf
5277/VPCP-KTTH 13/07/2023 Công văn 5277/VPCP-KTTH ngày 13/07/2023 sớm triển khai Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành BHXH ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5