Chuyên mục lao động - tiền lương

Chuyên mục lao động - tiền lương

Chuyên mục lao động - tiền lương

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
3288/BHXH-QLT 21/06/2022 Công văn 3288/BHXH-QLT TP.HCM 2022 hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH ico file word ico file pdf
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ico file word ico file pdf
20/2016/TT-BTC 03/02/2016 Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ico file word ico file pdf
24/2020/TT-BTC 13/04/2020 Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
102/2018/TT-BTC 14/11/2018 Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hộI do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
20/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ico file word ico file pdf
84/2015/QH13 25/06/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 - 84/2015/QH13 ico file word ico file pdf
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ico file word ico file pdf
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ico file word ico file pdf
35/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành ico file word ico file pdf
134/2015/NĐ-CP 29/12/2015 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện ico file word ico file pdf
190/2007/NĐ-CP 28/12/2007 Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện ico file word ico file pdf
134/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ico file word ico file pdf
         1 2 3 4