Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và mức xử phạm vi phạm

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và mức xử phạm vi phạm

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và mức xử phạm vi phạm

Ngày đăng: 28/01/2021

Cập nhật thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và mức xử phạt vi phạm về hành vi chậm nộp thể theo Luật Quản lý thuế 2019.

 

 

Mức xử phạt về hành vi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế:

 

Biện pháp khắc phục: 

- Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế phát sinh vào NSNN. 

- Buộc nộp Hồ sơ khai thuế, các phụ lục kèm theo (trường hợp không nộp)