Tư Vấn Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp | THtax

Tư Vấn Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp | THtax

Tư Vấn Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp | THtax

Ngày đăng: 19/06/2022

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại công ty cho phù hợp với quy mô, sự phát triển cũng như mang lại nhiều sự thuận lợi hơn cho công ty. Nhưng bạn chưa biết thực hiện việc chuyển đổi như thế nào cho phù hợp. Hãy để THtax tư vấn cho bạn trong bài viết sau.

Đại lý thuế THtax là đơn vị kế toán có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thay đổi và thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, tiết kiệm nhất.
 
Image result for Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 
 Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 

Một số lưu ý trước khi tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 
 Công ty TNHH 1 thành viên không được chuyển thành công ty cổ phần.
 
 Doanh nghiệp tư nhân (DNTT) không được chuyển thành công ty cổ phần.
 
 Công ty chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên công ty cổ phần.
 
 Công ty có điều kiện chuyển sang loại hình khác phải chứng minh lại điều kiện đó.
 
 Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chỉ được thực hiện từ DNTN lên TNHH, từ TNHH lên công ty cổ phần, DNTN không thể chuyển đổi trực tiếp lên công ty cổ phần.
 

Tư vấn các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 
► Chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 
Đây là trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác.
 
 Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành viên cần có những giấy tờ sau:
 
Quyết định Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 
 Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty TNHH:
 
Nếu DNTN muốn chuyển đổi thành công ty TNHH phải đáp ứng được các điều kiện sau:
 
 Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2014.
 
 Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty.
 
 Chủ doanh nghiệp tư nhân phải cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 
 Chủ doanh nghiệp tư nhân cần thoả thuận bằng văn bản với các chủ thể của hợp đồng chưa được thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
 
 Đồng thời, cam kết hoặc thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 
► Chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH xảy ra trong những trường hợp sau:
 
 Một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại.
 
 Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại
 
 Một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông hoặc thành viên của công ty.
 
► Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần:
 
 Trường hợp công ty TNHH có ít hơn ba thành viên, thì việc thêm thành viên mới và việc chuyển đổi công ty có thể thực hiện. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.
 

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 
► Nội dung hai bên cần trao đổi:
 
 Đánh giá yêu cầu công việc của khách hàng.
 
 Phương án thực hiện công việc theo yêu cầu khách hàng.
 
 Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 
 Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi.
 
 Thống nhất nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi.
 

► Hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty:

 Biên bản họp về việc chuyển đổi.

 Quyết định về việc chuyển đổi.
 
 Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, danh sách thành viên/cổ đông, điều lệ công ty.
 
 Các tài liệu cần thiết khác.
 
► Công ty THtax thực hiện các công việc theo ủy quyền:
 
 Tiến hành nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại sở Kế hoạch và đầu tư.
 
 Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết.
 
 Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
 Khắc dấu pháp nhân (dấu doanh nghiệp) tại tổ chức có thẩm quyền.
 
 Bố cáo về việc chuyển đổi doanh nghiệp trên trang website của Sở kế hoạch và đầu tư.
 
 Đăng ký sử dụng mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền.
 
 Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp.