Các công việc DN cần làm khi đã được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và mã số thuế

Các công việc DN cần làm khi đã được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và mã số thuế

Các công việc DN cần làm khi đã được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và mã số thuế

Ngày đăng: 29/05/2018

Sau khi đã được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và mã số thuế thì các doamh nghiệp cần làm gì?

 
 - Kiểm tra nội dung trong giấy phép kinh doanh (GPKD) như tên công ty, ngành nghề, số chứng minh thư, ngày cấp... Nếu thấy chưa chính xác thì doanh nghiệp gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ đăng ký mà doanh nghiệp đã nộp.
 
- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 
+ Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm: Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp và các thông tin về Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ ðông sáng lập và cổ ðông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 
Để biết thêm chi tiết, tham khảo Điều 33 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội.)